Regulamin witryny
 • Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Drivecenter - Polskie centrum samochodowych gier MMO. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

  1. Postanowienia ogólne

   1. Każdy członek Społeczności rejestrując się na forum Drivecenter - Polskim centrum samochodowych gier MMO akceptuje poniższy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. #
   2. Regulamin działa na obszarze całego forum, a także obowiązuje w systemie komentarzy na stronie głównej. #
   3. Administratorzy i moderatorzy mają prawo edytować, a nawet kasować posty osób, które łamią obowiązujący Regulamin. #
   4. Korzystanie z forum jest nieobowiązkowe i bezpłatne. #
  2. Zasady wypowiadania się na forum

   1. Każdy użytkownik ma prawo do wypowiedzi i odpowiada za treść publikowanych przez siebie postów i komentarzy. #
   2. Forum służy do komunikacji z innymi użytkownikami. Wszczynanie kłótni, uczestnictwo w nich jak i obrażanie oraz szydzenie z innych jest niedozwolone. #
   3. Językiem urzędowym jest język polski w jego poprawnej formie. Piszemy używając polskich znaków, stosując zasady interpunkcji i ortografii. Dopuszcza się „wstawki” w obcych językach. #
   4. Nowe tematy należy tytułować konkretnie, w sposób mówiący w skrócie o tym, czego dotyczą. Nie tytułuj ich w sposób: "Pomocy", "Co się dzieje?", "Problem" etc. #
   5. Ograniczaj treść swojej wypowiedzi do tematu, w którym się wypowiadasz (nie witamy się, odpowiadamy i pytamy w 1 poście). #
   6. Na forum zabrania się umieszczania wulgaryzmów (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wpisanie pierwszej litery wulgaryzmu i wygwiazdkowanie pozostałej jego części), treści obraźliwych, rasistowskich, łamiących prawa autorskie oraz godzących w dobre imię drugiej osoby. #
   7. W przypadku wątpliwości użytkownika czy dany wyraz jest wulgaryzmem, zaleca się użycie synonimu, co do którego nie ma takowych wątpliwości. #
   8. Bezwzględnie zakazuje się promowania piractwa, a także używania cheatów. Administracja w sposób aktywny będzie zwalczać podobne postawy. #
   9. Zabrania się "pokemoniastego pisma" i wszelkiego innego grafomaństwa, wliczając w to używanie zbędnych znaków (np. ? ? ? ?, ! ! ! !, lolxDxDxD) oraz nadużywania wielkich liter czy emotikon. #
   10. Zabronione jest zamieszczanie bezwartościowych postów, pisanie kilku postów pod rząd, w tym podbijanie w ten sposób tematów (wyjątek stanowią posty w formie i o treści ogłoszeń). Do podbijania tematów służy funkcja "Przesuń temat w górę". #
   11. Funkcja cytowania służy do precyzyjnego odpowiadania na posty innych użytkowników. Dlatego też niewskazane jest nadużywanie cytatów poprzez przytaczanie całości treści postów bezpośrednio poprzedzających naszą wypowiedź, a także cytowanie długich fragmentów tekstu, obrazków, filmów. #
   12. Zamieszając w poście materiał video należy opatrzyć go odpowiednim do treści tytułem (np. oryginalnym tytułem lub w przypadku muzyki Utwór - Wykonawca). #
   13. W przypadku kwestii nieujętych w Regulaminie i w razie wątpliwości co do jego interpretacji, poleca się stosowanie do netykiety lub kontakt z moderatorem. #
  3. Konto użytkownika

   1. Konto użytkownika jest jego wizytówką. W interesie użytkownika leży prowadzenie go i dbanie o swój profil. #
   2. Nowo zarejestrowani użytkownicy otrzymują pełne prawa użytkownika po napisaniu 10 wartościowych postów. Do tego czasu nie mogą oni korzystać z części funkcjonalności forum, takich jak Mini-Czat czy własny podpis. #
   3. Zakazuje się posiadania kilku kont. W przypadku wykrycia takiej sytuacji osoba, która się tego dopuściła, otrzymuje bana na dodatkowe konta oraz 3 ostrzeżenia (za każde konto). Ponadto wzbrania się podszywania pod inne osoby. #
   4. Każdy ma prawo do skierowania prośby do Administracji o skasowanie swojego konta, jednak posty napisane przez tę osobę nie zostaną usunięte. #
   5. Rozmiar podpisu użytkownika nie powinien przekraczać 750x150 pikseli. Moderatorzy będą usuwać utrudniające przeglądanie tematu sygnatury. #
   6. Podpis nie może zawierać elementów obciążających stronę m.in. filmów YouTube. #
   7. Treść podpisu musi być dostosowana do tych samych zasad, jakie obowiązują dla treści pisanych w postach. #
   8. Awatary, tak jak inne obrazy umieszczane na forum, nie mogą przedstawiać treści pornograficznych, wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do nienawiści i przemocy. #
   9. Maksymalne dopuszczalne wymiary awatara to 160x160 pikseli. #
  4. Kary i ostrzeżenia

   1. Na forum istnieje system kar zwanych ostrzeżeniami (warnami). #
   2. Do postu, który łamie Regulamin, Moderator może dopisać ostrzeżenie (warn), którego użytkownik nie może usunąć. #
   3. Administracja może na stałe zablokować konto użytkownika nagminnie łamiącego Regulamin. #
   4. Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do odmiennego traktowania dwóch różnych przypadków łamania Regulaminu z uwagi na poziom reputacji użytkowników (dłuższy staż = znajomość zasad = brak taryfy ulgowej), rodzaj działania (przypadkowe albo celowe) lub niedawne wydarzenia na forum. #
   5. Moderatorzy mają prawo do wystawienia ostrzeżenia o zerowej wartości (pouczenia), jednak użytkownik nie ma prawa tego od nich wymagać ani tego sugerować. Zasada stosowana przede wszystkim wobec nowych użytkowników. #
   6. Użytkownik ma możliwość odwołania się od decyzji Moderatora tylko w uzasadnionych przypadkach. Niezastosowanie się do tej reguły może skutkować zwiększeniem kary. #
   7. Otrzymanie trzech ostrzeżeń skutkuje 24-godzinną blokadą konta. #
   8. Otrzymanie czterech ostrzeżeń skutkuje 48-godzinną blokadą konta. #
   9. Otrzymanie pięciu ostrzeżeń skutkuje blokadą konta na okres 7 dni. #
   10. W przypadku ponownego otrzymania pięciu ostrzeżeń konto użytkownika zostaje zablokowane na 30 dni. Jeśli sytuacja ma miejsce po raz trzeci ban jest dożywotni. #
   11. Ostrzeżenie wygasa automatycznie po 180 dniach od jego przyznania. #
  5. Punktacja systemu ostrzeżeń

   1. Punkty ostrzeżeń przyznawane będą według umieszczonego niżej taryfikatora:
    • zakładanie tematu w nieodpowiednim dziale - 1 warn;
    • wulgaryzmy, obrażanie innych użytkowników i umieszczanie nieodpowiednich treści - 1 warn lub wiecej;
    • rozmijanie się z tematem wątku (offtopic) - 1 warn;
    • brak polskiej pisowni, brak interpunkcji, błędy ortograficzne - 1 warn;
    • wywlekanie i rozwiązywanie spraw prywatnych w publicznej dyskusji - 1 warn;
    • spamowanie oraz nabijanie postów - 1 warn;
    • reklama bez zgody Administracji - 1 warn;
    • nadużywanie edytora tekstowego (przesadne używanie kolorów, rozmiarów i krojów czcionek, a także zbyt duża ilość obrazków czy filmów - max 8 dla obrazków i 3 dla filmów) - 1 warn;
    • brak tytułu filmu - 1 warn;
    • bezzasadne zamieszczanie kilku postów pod rząd w jednym temacie - 1 warn;
    • nieregulaminowy podpis lub awatar - 1 warn;
    • powtarzające się nieprawidłowe używanie systemu reputacji - 1 warn;
    • wprowadzanie w błąd innych użytkowników - 2 warny;
    • powielanie istniejących tematów - 2 warny;
    • próby wchodzenia w kompetencje Administracji - 2 warny
    • propagowanie piractwa lub oszustwa w grach - 3 warny;
    • dublowanie konta - 3 warny
    • działanie na szkodę portalu i forum - 3 warny;
    • obraza lub publiczne podważanie kompetencji osoby wyższej rangą - 1-3 warny
    #
   2. Pozostałe przewinienia nieujęte w powyższym taryfikatorze, a łamiące Regulamin forum, będą ocenianie przez Moderatora i na podstawie jego decyzji zostaną wyciągnięte konsekwencje. #
  6. Reputacja

   1. Na forum istnieje system oceny użytkowników. Każdy użytkownik, może przyznać punkty reputacji innemu użytkownikowi lub polubić jego post. #
   2. Każdemu użytkownikowi przysługuje do dyspozycji 5 punktów reputacji na dobę. Może nie rozdać żadnego, może wykorzystać wszystkie z ograniczeniem do 1 punktu na 1 post. Polubienia nie mają takiego ograniczenia. #
   3. Punkty pozytywne, zwiększające poziom reputacji, przyznawane są za mądre, przemyślane, ciekawe, pomocne komenatrze. Przynać je może każdy, lecz w szczególności powinien uczynić to autor tematu lub inne zainteresowane osoby, które pomoc uzyskały. #
   4. Punkty negatywne, zmniejszające poziom reputacji, przyznawane są za posty słabej jakości, pozorujące pomoc innym w rozwiązaniu problemu lub łamiące regulamin. Mogą je przyznawać użytkownicy z reputacją 5 lub wyższą. #
   5. Punkty można przyznawać wszędzie za wyjątkiem czatu oraz działów klubowych. #
   6. Bezpodstawnie wystawione punkty reputacji mogą zostać usunięte przez Moderatorów. #
   7. Istnieje 13 poziomów reputacji. Nowy poziom można uzyskać przez zdobycie kolejno: 1, 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 200 pozytywnych ocen. #
   8. Szczegółowe informacje dotyczące zasad oceniania zostały opisane tutaj. #
  7. Mini-czat i zasady czatowania

   1. Na stronie głównej forum znajduje się Mini-Czat. Służy on do prowadzenia luźnych, prostych rozmów. #
   2. Mini-Czat nie jest miejscem do poruszania skomplikowanych tematów i problemów. #
   3. Wypowiedzi na czacie są objęte tymi samymi zasadami, co posty na forum. #
   4. Na czacie wyłączona jest możliwość edycji wpisów w związku z czym zezwala się na wysyłanie kilku wiadomości pod rząd. #
   5. Zabrania się wstawiania filmów. Dopuszcza się obrazy o max wymiarach 700x50px. #
   6. Zabrania się pisania czcionką o rozmiarze większym niż domyślny. #
  8. Postanowienia końcowe

   1. Administracja nie odpowiada za treści zamieszczane na forum lub w komentarzach przez użytkowników zarejestrowanych na Drivecenter.pl #
   2. Powyższy Regulamin może ulec zmianom (przy zachowaniu zasady: „prawo nie działa wstecz”), o czym Administracja będzie oficjalnie informować. #
   3. Celem nadrzędnym istnienia Regulaminu jest utrzymanie porządku, nie zaś karanie członków Społeczności. #
   4. W kwestiach spornych, nieobjętych Regulaminem, ostateczna decyzja należy do Administracji. #
   5. Regulamin wchodzi w życie wraz z chwilą publikacji i obowiązuje do odwołania. #
   6. Kopiowanie Regulaminu Społecznośći Drivecenter.pl, częściowo, lub w całości, a także zawartości stron drivecenter.pl oraz forum.drivecenter.pl jest zabronione i niezgodne z ustawą o "prawie autorskim i prawach pokrewnych". #
  9. Historia zmian:
   31.03.2013 - Data wprowadzenia
   19.07.2013 - Aktualizacja zasad reputacji
   28.09.2013 - Aktualizacja po zmianie nazwy domeny
   12.05.2014 - Dodano punkt regulaminu III.6
   19.05.2014 - Dodano punkt regulaminu II.12
   25.08.2014 - Zmieniono punkt regulaminu III.5
   11.11.2014 - Zmieniono punkt regulaminu IV.11
   20.01.2015 - Doprecyzowano punkty regulaminu II.12, II.13
   20.01.2015 - Zmieniono punkt regulaminu VI.1, VI.2, VI.5, VI.7, IV.11
   20.01.2015 - Dodano punkt regulaminu VI.8
   #